Wetterbest angajeaza! | Wetterbest

Wetterbest® Angajează!

Creativitatea, dorința de dezvoltare şi înalta dedicaţie personală pentru performanţă a angajaţilor reprezintă unele dintre avantajele noastre competitive. Echipa Wetterbest este foarte importantă pentru noi si mereu căutăm să o extindem cu noi colegi, capabili să ne susțină în demersul nostru de a rămâne lideri în piața construcțiilor de acoperișuri.

Posturi Disponibile:

1 2 3
Operator introducere date în programul de producție Operator linie automată de producție Operator abkant accesorii din tablă plană

Descrierea postului

 1. Pune în aplicare planul de producție stabilit, pentru a asigura realizarea integrală a indicatorilor cantitativi și calitativi stabiliți.
 2. Introduce în fabricație produsele și răspunde de asigurarea parametrilor prevăzuți în documentație.
 3. Asigură desfășurarea ritmică a procesului de producție.
 4. Operează utilajele de producție.
 5. Întocmește documentația necesară procesului de producție (fișe de măsurători).
 6. Mentenanță utilaje producție.

Aptitudini:

 • Cunoștințe Microsoft Office
 • Organizat
 • Atent la detalii
 • Disponibil pentru a lucra în trei ture
 • Căutăm persoane serioase, implicate, care își doresc un loc de muncă pe termen lung.

Beneficii si avantaje:

 • Salariu
 • Bonuri de masă
 • Prime de performanță
 • Sporuri  prevăzute în contractul colectiv de muncă.
Responsabil Export Agent vânzări
Export Vânzări

Cerinţe

 • Nivelul de studii: superioare.
 • Calificări/specializări necesare:
 • Cunoştinţe a operatiunlor import-export;
 • Cunoştinţe solide de comerţ internaţional şi de legislaţie vamală
 • Cunoştinţe primare de operaţiuni şi documente financiar-contabile
 • Cunoaştere limbă străina: limba engleză, de preferat nivel avansat (scris şi vorbit);
 • Operare PC: Word, Excel;
 • Competenţe personale: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare etc.);

Responsabilităţi

 • Preia şi gestionează comenzile clienţilor externi
 • Urmăreşte documentele de marfă şi circuitul acestora
 • Urmăreşte împreună cu Managerul de Logistică derularea exporturilor directe şi indirecte

Cerinţe:

Experienţă în vânzări min. 3 ani , cunoaşterea foarte bine a pieţei de țigle metalice;
Cunoştinţe operare PC – nivel mediu;
Permis conducere categoria B;
Bune abilităţi de comunicare, prezentare, negociere şi convingere;

 • Abilităţi de planificare, organizare
 • Orientare către rezultate
 • Capacitate de comunicare bună
 • Onestitate, seriozitate, perseverenţă şi capacitate mare de muncă
 • Încredere în sine
 • Gândire pozitivă
 • Disponibilitate de a se deplasa în alte regiuni
Analist financiar Controlor financiar Director Resurse Umane
Financiar – Contabil Financiar – Contabil Resurse Umane

Abilități:

 •  Persoană adaptată muncii în echipă
 • Persoană organizată, harnică, responsabilă, punctuală, perseverenţă,serioasă;
 • Atenţie excepţională la detalii;

Responsabilități:

 • Analiza informaţiilor financiare ale firmei pentru a întocmire proiecţii de bugete, venituri şi costuri;
 • Analiză în detaliu a sistemului de calculaţii de costuri şi actualizarea permanentă;
 • Interpretarea informaţiilor analizate şi recomandări de planuri de acţiune pe baza acestor informaţii;
 • Elaborare rapoarte financiare sintetice către management (bilanţ, venituri şi cheltuieli, cash flow) sub forma de tabele şi grafice
 • Implementează strategia de control al costurilor  şi monitorizează elemente legate de balanţă contabilă,
 • Verifică periodic execuţia bugetară prin confruntarea rapoartelor şefilor de departamente cu informaţia financiar-contabila
 • Asistă metodologic şefii de departamente pentru întocmirea şi executarea bugetelor proprii
 • Raportează  DF stadiul executării bugetelor, abaterile semnalate şi măsurile corective adoptate
 • Monitorizează cash-flow-ul zilnic

Cerințe:

 • Studii superioare
 • Minim 2 ani experienţă pe un post similar;
 • Capacitate demonstrabilă de întocmire modele financiare;
 • Cunoştinţe avansate Excel inclusiv funcţii, pivoţi, analize senzitivitate

 Sarcini şi responsabilităţi primare

 • urmăreşte şi preîntâmpină încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a procedurilor interne ale societăţi prin acţiuni de control financiar,
 • exercită controlul asupra documentelor în care se consemnează operaţiile ce se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale societăţii, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice,
 • monitorizează şi verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate de către angajaţii societăţii,
 • analizează procesele de management financiar derulate în interiorul societăţii şi întocmeşte propuneri de optimizare,
 • realizează analize de cost pentru produsele şi serviciile companiei,
 • contribuie la performanţă economică a companiei furnizând analize şi consultanţă de specialitate,
 • elaborează rapoarte, analize, auditând activitatea curentă şi propunând soluţii de îmbunătăţire a productivităţii şi eficienţei companiei.

Cunoştinţe şi abilităţi necesare

 • cunoaşterea foarte bună a aspectelor financiare, contabile şi juridice specifice unei companii private
 • interesul de a se dezvolta într-o companie dinamică
 • capacitatea de a rezolva probleme deosebite şi de asumare decizii
 • abilităţi de comunicare concisă şi clară, eficientă
 • cunoştinţe avansate de MS Excel şi sisteme ERP
 • abilitatea de a analiza datele pentru a detecta neconformităţile şi inexactităţile
 • capacitate de organizare a propriei activităţi şi de a lucra cu termene impuse

Educaţie şi experienţa necesară

 • licenţiat/a în domeniul economic – Contabilitate sau Finanţe
 • specializări în management financiar sau controlling
 • cel puţin 3 ani experienţă profesională în analiză financiară/control financiar

Responsabilităţi

 • Coordonează activitatea departamentului de resurse umane în cadrul companiei;
  Actualizează politicile de resurse umane, elaborează procedurile de lucru, monitorizează implementarea acestora în organizaţie asigurându-se de calitatea proceselor şi rezultatelor;
 • Reactualizează structura organizatorică (organigramă, fişe de post, etc);
 • Asigură transpunerea politicilor de resurse umane în planurile de activităţi ale conducătorilor de departamente;
 • Coordonează procesele de recrutare şi selecţie a personalului şi integrarea în organizaţie a persoanelor nou angajate;
 • Concepe şi implementează planuri de evaluare şi dezvoltare a personalului din organizaţie, urmăreşte derularea periodică a sesiunilor de evaluare;
 • Asigură comunicarea corectă către salariaţi a politicilor organizaţiei şi a oportunităţilor de promovare;
 • Facilitează comunicarea pentru dezvoltarea şi menţinerea unui climat organizaţional pozitiv, monitorizează periodic nivelul de satisfacţie al angajaţilor;
 • Coordonează, verifică şi răspunde de existenţa şi de corectitudinea documentelor de personal;
 • Analizează şi propune politici de compensare şi beneficii pentru angajaţi prin stabilirea unor criterii competitive cu respectarea politicilor interne;
 • Se asigură de respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul muncii şi a procedurilor şi reglementărilor interne.

Cerinţe

 • Studii superioare;
 • Cunoştinţe de managementul schimbării;
 • Abilităţi de comunicare;
 • Abilităţi de planificare şi organizare;
 • Capacitate de adaptare, iniţiativă şi consecvenţă în atingerea obiectivelor asumate;
 • Foarte bune cunoştinţe privind legislaţia muncii;
 • Cunoştinţe bune de operare PC pachetul MS-Office;
Lucrător gestionar  Stivuitorist  Șef depozit
Depozit/Logistică Depozit/Logistică Depozit/Logistică

Atribuţii:

 • Recepţii intrări
 • Gestiune stoc
 • Evidenţe ieşiri

Cerinţe:

 • Experienţa în gestionare bunuri – 2 ani
 • Experienţa în domeniu – avantaj
 • Carnet stivuitorist – avantaj

 Atribuţii:

 • Manevrare stoc
 • Livrare comenzi

Cerinţe:

 • Carnet valabil
 • Experienţă 1 an

Cerinţe:

 • abilitati de coordonare, de organizare, de comunicare şi relaţionare;
 • disponibilitatea de a lucra în ture;
 • cunoștințe de operare PC-MS Office;

Atribuții:

 • Coordonează şi organizează activitatea depozitului;
 • Verifică modul de respectare în depozit a procedurilor de lucru;
 • Organizează lucratorii pe schimburi și asigură în permanență necesarul de personal;
 • Raspunde de rezolvarea reclamațiilor și retururilor;
 • Gestionarea nivelului de stocuri min/max din depozite;
 • Organizarea şi urmărirea fluxului de materiale din depozit (materii prime-productie- depozit produse finite);
 • Urmărirea comenzilor de fabricaţie;
 • Verifică încărcarea şi descărcarea maşinilor,
 • Gestionarea transporturilor – programate şi neprogramate.
Tehnician asigurarea calității
Calitate
 • Studii medii
 • Cunoștințele proiectare AutoCad
 • Seriozitate/responsabilitate,
 • Adaptabilitate,
 • Spirit de observaţie,
 • Răbdare
 • Viteza de reacţie
*Aceste posturi sunt disponibile la Fabrica Wetterbest® din Băicoi.
Dacă îți dorești să faci parte din echipa Wetterbest®, completează forumularul de mai jos și trimite-ne CV-ul tău!

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Adresa (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Mesaj

Atașează CV (obligatoriu)